zondag 9 augustus 2009

Tien Addities (1e week) voor het welslagen van een retraite [GO 73 - 90]

[73] 1e aanvulling
Voor het slapen gaan: kortstondig denken aan:
1 Wanneer op te staan?
2 Waartoe en welke opdracht, oefening of overweging heb ik uit te voeren?
Afsluiten met een Wees Gegroet...

[74] 2e aanvulling
Bij het ontwaken: direct aan de opdracht, oefening of overweging beginnen.
Scherp voor de geest halen van ons doel in dankzegging of aanbidding.

[75] 3e aanvulling
Concentratie voor het gebed: plechtig en eerbiedig, staande voor de plaats van gebed gedurende de tijd van een Onze Vader...

[76] 4e aanvulling
Houding tijdens het bidden: knielen, zitten, staande of ter aarde geworpen.

[77] 5e aanvulling
Na het bidden altijd gedurende 15 minuten reflectie over de overweging
Hoe ging de overweging? Wat ging er goed en kan ik voortzetten? Hoe kan ik mij verbeteren? Een zgn. Reflectie & Plannings-sessie (RePla-sessie) waarin de 'vruchten' van het gebed worden verzameld en het een kernspreuk wordt geformuleerd die gedurende de dag herhaald kan worden.

[78] 6e aanvulling
Het is goed in plaats van aan alleen vreugdevolle dingen vooral ook te denken en doorvoelen van:
- Boetvaardigheid en nederigheid;
- Onze smart aanvaarden;
- Christus aan het kruis aanschouwen en mij daarvoor schamen.

[79] 7e aanvulling
Zich zelf het licht ontzeggen: terugtrekken in duisternis.

[80] 8e aanvulling
Afzien van lachen (zeker gedurende de eerste drie weken van de retraite pas bij de laatste week mag een glimlach doorbreken).

[81] 9e aanvulling
Oogcontact vermijden (tenzij bij ontvangst van mensen).

Over de boetvaardigheid
[82] 10e aanvulling
Tweeledige boetvaardigheid:
1. Inwendig: ons leedwezen/schaamte middels een gewetensonderzoek, heilige communie en biecht (sacrament van boete en verzoening);
2 Uitwendig: zelfkastijding door middel van fysieke versterving.

[83] 1e: Vasten: Matigheid in eten.

[84] 2e: Waken: Slaaponthoudinging zonder de gezondheid te schaden.

[85] 3e: Lichamelijke kastijding om ons zelf smart en andere gestrengheden toe te brengen

[86] Doch zonder ziekte of blijvende verwondingen te veroorzaken.

[87] 1e aanmerking: Drie doelen van uitwendige boedvaardigheid (1) voldoen voor voorgaande zonden; (2) Zichzelf overwinnen: de zinnelijkheid gehoorzaamd aan de rede; en (3) Genade vragen en verkrijgen van God.

[88] Onze houding bij gebed (ref. GO76) laten we bij voorkeur een privé aangelegenheid zijn (dus niet in openbare kerk en kapel).

[89] Bij het niet vinden van vertroosting: verander iets aan je gewoonte tot eten, slapen of kies een andere wijze van versterving.

[90] Bij het Bijzonder onderzoek tijdens onze Geestelijke Oefeningen:
Welke tekortkoming/onachtbaarheid tijdens de oefeningen/addities kan ik verbeteren? (RePla-sessie).

(Bron: Hellings, 1953, p. 130 - 145)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten