zondag 26 juli 2009

Opbouw en hoofdstructuur van de Geestelijke Oefeningen

De GO zijn opgebouwd uit vier delen die verspreid worden over vier weken en na ongeveer derig dagen afgelopen zijn.


Deel I (eerste week): Het nagaan en beschouwen van onze zonden;

Deel II (tweede week): Het leven van Christus tot en met palmzondag;

Deel III (derde week): Het lijden van Christus;

Deel IV (vierde week): Verrijzenis en hemelvaart.


Bron: [GO 4] Vierde aantekening

zaterdag 11 juli 2009

Ziel van Christus

Ziel van Christus, heilig mij.
Lichaam van Christus, red mij.
Bloed van Christus, verblijd mij.
Water uit de zijde van Christus, was mij.
Lijden van Christus, sterk mij.
O goede Jezus, verhoor mij.
In uw wonden, verberg mij.
Laat mij niet van U gescheiden worden.
Tegen de boze vijand bescherm mij.
In het uur van mijn dood, roep mij
en laat mij tot U komen,
om met uw heiligen U te loven
in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Onderscheiding der Geesten

In ons zijn drie geesten:

1. Eén van onszelf, onze wil;
2. Twee van buiten: het goede en;
3. En het kwade.
  • Goed vs Kwaad
  • Licht vs Donker
  • Leven vs Dood
  • God vs Duivel
  • Hemel vs Hel

Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola

Ignatius van Loyola stichte in 1535 de orde van de Jesuïten die zich in hun missie persoonlijk toewijden aan de opdrachten van de Paus.

De Jesuïten leven niet in kloosters maar in een communiteit waar zij hun missie hebben in bijvoorbeeld onderwijs of onderzoek.

Ignatius is onder meer bekend geworden door zijn bijzondere bekeringsverhaal en de geestelijke oefeningen die hij eigenhandig schreef en praktiseerde.

[engelse tekst]

Ignatius of Loyola(orig. Inigo de Onez y Loyola)
Born: 1491 AD - Died: 1556 AD, at 64 years of age.

Nationality: Spanish
Categories: Saint

1491 - Saint Ignatius of Loyola, also known as, Ignacio Lopez de Loyola was born on the 24th day of December this year at the castle of Loyola, in the municipality of Azpeitia, 16 miles southwest of Donostia/San Sebastian in the Basque province of Guipúzcoa, Spain. His feast day is July 31, celebrated annually.

1517 – He took service in the army, defending the small town of Pamplona against the recently expelled Navarrese monarchy, who took refuge in Basse-Navarre, a part of Navarre, which did not surrender to Spanish army, and is an actual part of France. He was deeply wounded during the battle.

1522 - Upon recovery, he visited the Benedictine monastery of Montserrat (March 25, 1522), where he hung his military vestments before an image of the Virgin. He then went and spent several months in a cave near the town of Manresa, Catalonia where he practiced the most rigorous asceticism.

1528 – He entered the University of Paris, at the ascetic Collège de Montaigu, where he remained over seven years, extending his literary and theological education and interacting with the students in an attempt to interest them in the Spiritual Exercises.

1534 – On August 15 of this year, he and the other six in St. Mary's Church, Montmartre, founded the Society of Jesus.

1554 - Ignatius wrote the Jesuit Constitutions, adopted in this year, which created a monarchical organization and stressed absolute self-abnegation and obedience to Pope and superiors.

1553 – From this year until 1555, he dictated his life's story to his secretary, Father Gonçalves da Câmara. This autobiography is a valuable key for the understanding of his Spiritual Exercises.
1556 – He died on the 31st day of July this year.

1609 – He was beatified by Paul V on the 27th of July this year.

1622 – Ignatius was canonized by Gregory XV on the 22nd of May this year.