zondag 9 augustus 2009

Reflectie en planningssessie (REPLA)

[Referentie: De kleine lofprijzing:]
Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
Zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Wanneer?
(1) Een reflectie en planningssessie is een gesprek dat men met God dan wel met een medemens heeft op een van de volgende momenten:

+ Na gebed, overweging of opdracht uit de geestelijke oefeningen [GO77];
+ Tijdens het bijzonder en algemeen gewetensonderzoek;
+ Als voorbereiding op het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening;
+ Bij het evalueren van een periode en het voorbereiden van een dag of week;
+ Elk gesprek kan een REPLA zijn!

Doel?
(2) De sessie is gericht op het reflecteren over het (recente) verleden waarbij we op basis van het verloop der dingen onze dankbaarheid en berouw tonen aan God en ons verlangen richten op
nog meer te leven tot lof en eer van Zijn naam.

Uitvoering?
(3) Zittend of wandelend, gedurende een kwartier, mij voorstellend aan de voet van de gekruisigde Christus en nagaan hoe de overweging of periode is gegaan.
(4) Mij de vrucht van de activiteit scherp voor de geest halen in zowel materiƫle resultaten als immateriƫle gevolgen.
(5) Ging het goed dan zal ik God danken en mij voornemen in het vervolg op dezelfde manier te handelen.
(6) Voor de dingen die slecht verliepen zal ik verantwoordelijkheid nemen, de oorzaak wegnemen, berouw tonen en verlangen dat ik mij in de toekomst zal verbeteren.
(7) In een samenspraak tussen mensen spreekt degene wiens handelen besproken wordt eerst en pas dan geeft de ander zijn reflectie.

Verloop en vragen:
(8) Schriftelijke voorbereiding: op basis van korte notities worden de punten van de REPLA op een rij gezet.

(9) Reflectie op het verleden (...zoals het was...).
Waarvoor ben ik God dankbaar?
Hoe heb ik gehandeld om dit te bereiken?
Welke talenten heb ik gebruikt?
Waarom ging het goed?

(10) Heden (...nu en altijd...)
Wat heb ik bereikt?
Hoe kan ik dat ten dienste stellen van God?
Hoe kan ik daarmee mijn opdracht nog beter uitvoeren?
= mijn talenten en kwaliteiten gebruiken.

(11) Plannen van de toekomst (...en in de eeuwen der eeuwen...)
Wat heb ik gedaan waarover ik spijt heb?
Waarover heb ik berouw?
Waar liggen mijn beperkingen?
Hoe kan ik dat voorkomen of verbeteren?

(12) Afsluiting
Concreet verlangen en voornemen formuleren en het voor me zien;
Spreuk of motto voor de komende dag of periode formuleren en het tot een gebed maken;

[memokaart] [REPLA-formulier] [presentatie]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten