dinsdag 4 augustus 2009

Onderscheiding der geesten: Regels in de eerste week [314 -327]

De onderscheiding der geesten: Mijn eigen gedachten, uitsluitend uit mijn vrije wil ontstaan en twee andere soorten die van buiten komen, de ene van de goede, de andere van de boze.

I Tactieken van de goede en kwade geest
a Zondaars: van kwaad tot erger
[314] 1e regel: De vijand spiegelt schijnvermaak voor aan de zondaars en houdt ze daarmee dieper in hun zonde. De goede geest prikkelt gewetenswroeging door het verwijt van de redelijkheid.

b Rechtvaardigen, Godsvruchtigen en verbeteraars
[315] 2e regel: Bij ijverige verbeteraars zal de boze geest pogen droefheid op te wekken en hindernissen te leggen. De goede geest geeft moed en kracht en zal door vertroosting rust schenken zodat deze mensen vooruit gaan.

II Gevolgen
a Goede geest --> Consolatie
[316] 3e regel: Geestelijke vertroosting = een inwendige beweging die in de ziel ontstaat in liefde voor de Schepper en die leidt tot vermeerdering van de hoop, geloof en liefde alsmede vreugde.

b Kwade geest --> Desolatie
[317] 4e regel: Geestelijke troosteloosheid = duisternis en verwarring van de ziel voortkomend uit aardse zaken die elke hoop, geloof en liefde verdrijft. De ziel zal traag, lauw en droevig voelen en gescheiden zijn van de Schepper.

III Te volgen gedrag
a Bij desolatie
1. Standvastigheid
[318] 5e regel: Maak nooit enige verandering maar volhard standvastig en onwrikbaar in onze voornemens.
2. Aanvallen
[319] 6e regel: Verander tijdens troosteloosheid daarentegen het eigen gedrag door middel van meer gebed, overweging, onderzoek en boete.
3. Vertrouwen
[320] 7e regel: Vertrouw op de Heer, die zich ogenschijnlijk heeft teruggetrokken maar nabij blijft in barmhartigheid.
4. Geduld
[321] 8e regel: Volhard in geduld: kalmte en rust zal u redden.
[322] 9e regel: Waarom wij in troosteloosheid zijn: (1) lauwheid, traagheid of nalatigheid; (2) Gods beproeving; (3) Onze volledige nederigheid laten voelen waarin het alleen Gods macht is om ons genade te schenken.

b Bij consolatie
1. Voorbereiden op nieuwe strijd
[323] 10e regel: Voorzie tijdens de vertroosting de eerstvolgende aanval van het boze en schep kracht voor deze strijd.
2. Nederig blijven
[324] 11e regel: Draag zorg zich ook tijdens vertroosting te blijven vernederen en denk aan de genade die men nodig heeft tijdens het kwade.

IV Sluwe handelswijze en boosaardige karakter van de kwade geest
a Als boosaardige vrouw
[325] 12e regel: Voor een boosaardige vrouw die geen weerstand wordt geboden zal haar wraak en woede geen einde kennen.
b Als verleider in het geheim
[326] 13e regel: De kwade geest zal zijn listen zacht in het oor van de mens fluisteren en verlangen dat zijn boosheden geheim blijven. Breng het bedrog aan het licht.
c Als een rovershoofdman
[327] 14e regel: Door bespieding zal de kwade geest onze zwakste plek opzoeken ter overweldiging en plundering. Versterkt uw goddelijke, kardinale en zedelijke deugden.

Ignatius vervolgt met regels voor de Tweede week
[Bron: Uit J. Hellings (1953, p. 852 - 867)]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten