dinsdag 4 augustus 2009

Achtdaags GO-retraite programma (J. Hellings sj)

Aankomstdag
Blok IV en V: Inleiding - 20 aantekeningen

Eerste dag: Grondbeginsel en grondslag van het geestelijk leven
I Bestemming van de mens
II Onze zaligheid
III Bestemming van overige schepselen
IV Volmaakt gebruik van de schepselen
V Beschouwing van ons religieus fundament

Tweede dag: Boosheid der zonde
I 1e oefening - boosheid der zonde
II 2e oefening - berouwvol herstel
III 3e oefening - herhaling en verdieping
IV 5e oefening - heilzame vrees
V Gewetensonderzoek

Derde dag: Strijd tegen de zonde
I Op weg naar de eeuwigheid
II Over het bijzonder oordeel
III Over boetvaardigheid
IV Kracht der bekeringsgenade
V Biecht en Heilige Communie

Vierde dag: Christus, onze Redder
I Voor Koning Jezus onze liefde en ons leven
II Herhaling: Oproep van Koning Christus
III Goddelijke Menswording
IV Bij de arme Koningskribbe
V Drie wijzen van bidden

Vijfde dag: Christus, ons voorbeeld
I Opdracht van Jezus in de tempel
II Jezus' verborgen leven te Nazareth
III Jezus blijft te Jeruzalem achter
IV Roeping van de apostelen
V Onderscheiding der geesten

Zesde dag: Christus, onze aanvoerder
I Overweging over twee standaarden
II Overweging over de drie klassne van mensen
III Beschouwing over de drie wijzingen van nederigheid
IV Voetstappen van Jezus
V Levensprogramma

Zevende dag: Christus, onze lijdenskoning
I Instelling van de Heilige Eucharistie
II Jezus'zielelijden, gebed en doodstrijd
III Voor de geestelijke rechtbank
IV Voor de wereldlijke rechtbank
V Jezus'sterfbed

Achte dag: Christus, onze Liefdeskoning
I Jezus'opstanding en eerste verschijning
II Jezus, verschijning bij het meer van Tiberias
III Onze verbondeheid met Jezus
IV Beschouwing voor het verkrijgen van Liefde
V De ware katholieke gezindheid


Geen opmerkingen:

Een reactie posten