woensdag 5 augustus 2009

Drie wijzen van bidden [GO 238 - 260]

Algemeen en overeenkomstige uitvoering van de drie gebedswijzes:

1 Voorbereiding: voor het gebed laten we de geest kort rusten en bedenken we waarheen en met welk doel we gaan;

2 Voorbereidingsgebed: gebed om genade;

3 Eerbiedige houding: geknield of gezeten (ogen gesloten of gericht op vast punt);

4 Samenspraak op het einde: dankbetuiging en afscheid;
DRIE GEBEDSWIJZES:


1 Bidden over de tien geboden, zeven hoofdzonden, drie zielsvermogen en de vijf zintuigen [240 - 248]. Andere overwegingen: Goddelijke en kardinale deugden, acht zaligheden, zeven gaven van de Heilige Geest, werken van barmhartigheid, religieuze, beroeps- en lekenbeloften, teksten uit de Heilige Schrift, Navolging van Christus e.d.

2 Het overwegen van ieder woord van een (formule) gebed [249 -257]


3 Rhytmisch bidden van formule gebeden [258 - 260]
Voorbeelden van formule gebeden: Onze Vader, Wees Gegroet, Credo, Salve Regina en Ziel van Christus.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten