maandag 10 augustus 2009

Onderscheiding der geesten: Regels voor de tweede week [328 - 336]

[328] Regels om een nog volmaakter onderscheiding der geesten te bereiken passend in de tweede week.

I. Waar komt geestelijke vreugde vandaan - waar onze innerlijke onrust?
[329] 1e regel: God en Zijn engelen kunnen alle droefheid en verwarring wegnemen en geven ware blijdschap en vreugde. De vijand zal door (1) schijnredenen (2) spitsvondigheden en (3) bedrog dit alles willen voorkomen.

II. Kan er geestelijke vertroosting komen van de boze geest?
[330] 2e regel: God is het die ons vertroosting schenkt zonder voorafgaande oorzaak of gevoel.
[331] 3e regel: Met voorafgaande oorzaak kan zowel de goede als kwade engel ons vertroosten, maar met tegengestelde inzichten. De goede om ons te redden, de kwade om ons verder in het verderf te storten.

III. Hoe is daarbij de taktiek van de boze geest?
[332] 4e regel: De boze engel zal de rechtvaardige met goede en heilige gedachten influisteren en nadien gaandeweg tot zijn eigen kwade en verborgen bedoelingen te komen. Er zijn drie soorten: misleidingen van de (1) geest, (2) gezond verstand en (3) hart.

IV Hoe worden misleidingen ontdekt en verhinderd?
[333] 5e regel: Let nauwkeurig op de gang onzer gedachten in het begin, midden en einde. Is zij steeds goed dan is dit een teken van het goede. Is er sprake van enige verstrooiïng, verzwakking of verwarring dan is dit een teken van het kwade.
[334] 6e regel: Wanneer de vijand is herkend aan zijn boze doel is het goed onze gedachtengang vanaf het begin te herleiden om aldus zijn listen op het spoor te komen.
1. Verlichting of vertroosting ontwikkeld zich op een reeks van gedachten. Het goed vanuit volmaaktheid, het kwade vanuit een klein gebrek. Deze misleiding is niet vanaf aanvang duidelijk: (stap 1) onze gedachten lopen uit op iets slechts, (stap 2) richten zich op het verstrooiende, aardse en (stap 3) blijven haken op iets wat onze wilskracht en gemoed verzwakt.
2. Deze missleiding ligt voor iedereen open. We herkennen de slang aan zijn kop, lijf en staart. Met zijn kop bijt hij zich vast in onze ziel, pas het stellen van de daad doet ons zijn staart zien.

V Kan de kwade geest bij eerse contact worden herkend?
[335] 7e regel: De goede engel beweegt de ziel op een zachte, stille en aangename manier, de boze is ruw en met veel lawaai. De gesteldheid der geest is in strijd of overeenkomstig de natuur van beide engelen.

VI: Is misleiding mogelijk bij ware goddelijke vertroosting?
[336] 8e regel: Vertroosting zonder aanleiding komt alleen van God onze Heer. Wij kunnen deze begrijpen. Deze wordt in tweede instantie vaak gevolgd door een nieuwe nog vurigere vertroosting waarvoor wij ons moeten hoeden omdat onze gevoeligheid is aangewakkerd voor invloed van buitenaf. We moeten ons denken en handelen ten alle tijden toetsen aan regels en wetten van ons Heilige Geloof.

[Bron: Hellings (1953, p. 867-882)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten